MUNKAADÓKNAK
   Álláshírdetés feladása
   Gyorsan létrehozható hírdetések
   Ingyenes regisztráció
   MUNKAVÁLLALÓKNAK
   Naprakész, friss álláshirdetések
   Ingyenes regisztráció
   Megbízható álláshirdetések
   CÉG HIRDETÉS
   Egyszerűen, gyorsan létrehozható
   hirdetések.Üzleti kapcsolat
   Nagy látogatottság..

   Szabadság számítás

   Magyarországon a munkavállaló által igénybe vehető szabadnapok számát a Munka Törvénykönyve szabályozza. Minden munkavállalónak legalább 20 nap szabadság jár minden évben, mely emelkedhet egyéb körülmények következtében. Nálunk megtudhatja, hogy Ön hány nap szabadságra jogosult és melyik évben.

    


   SZABADSÁG SZÁMÍTÁSA

   Az Önnek járó szabadság számításához adja meg az alábbi adatokat:
   Születési év:
   Munkaviszony kezdete:
   Melyik évre kéri a szabadság kiszámítását?
   Fiatal korú (18. életévéig) gyermekek száma:
   A föld alatti vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahely:
   Rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapított:
    


    

   Szabályozás

   Az Mt. 115. § (1) bekezdése szerint a szabadság két jogcímet foglal magába: az alap- és a pótszabadságot. Általános szabályként szabadság csak a munkában töltött idő alapján jár, a 115. § (2) bekezdése állapítja meg azon kivételeket, amikor munkában nem töltött időtartamok is jogszerzőnek minősülnek a szabadságra való jogosultság vonatkozásában.

   Az Mt. 121. §-a szabadságra való jogosultság tekintetében - annak mértékével összefüggésben - állapít meg egy arányosítási és egy kerekítési szabályt. Az év közben kezdődődött munkaviszony esetén a szabadság arányos része jár. Mindezt úgy számíthatjuk ki, hogy a munkaviszony érintett naptári évre eső napjait elosztjuk az év napjainak számával, majd az így kapott számmal megszorozzuk a munkavállalónak alap- és pótszabadságra jogosultságának mértékével. Amennyiben ekkor nem egész számot kapunk (pl. 25,5 munkanap), a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít. A zárójeles példa szerint a munkavállalónak 26 munkanap szabadság jár.

   A szabadság idejének megállapítása

   Az Mt. a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség betegséget tekinti munkában töltött időnek a szabadságra való jogosultság szabályozásakor. E rendelkezés szerint, ha a munkavállaló egy naptári évben többször volt keresőképtelen beteg, ezek tartamai összeadandók, és a 30 nap feletti részt a szabadság mértékének megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni. Ha a munkavállaló egy alkalommal legalább 30 napon át beteg volt, az adott naptári évben bekövetkező újabb betegsége okán kieső munkaideje nem minősül jogszerzőnek a szabadság vonatkozásában. A keresőképtelenséget okozó betegség naptári évenkénti, legfeljebb 30 napos tartamára is megilleti a munkavállalót szabadság. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a táppénzes betegállomány ideje alatt a szabadság kötelezően kiadható, hanem azt, hogy a munkaviszony e címen történő szünetelése időtartamát a szabadság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni

   Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. A korábbi szabályozástól eltérően, az életkor alapján a munkavállalónak nem az alapszabadság mértéke nő, hanem pótszabadságra jogosult e címen. A munkavállalónak alapszabadsága mellett életkora alapján pótszabadság jár. A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben az 117. § (1) bekezdésben meghatározott életkort betölti. Ha például a munkavállaló csak december 31-én tölti be 39. életévét, már abban az évben jár részére a hét munkanap pótszabadságot.

   A szabadság kiadása - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - mindig a munkáltató kötelezettsége. E körülményen nem változtat, hogy a 122. § (2) bekezdése alapján a munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. Amint a törvényszöveg tanúsítja: ekkor sem kivesszük, hanem kötelező kérelmünkre kiadják a szabadságot. Ha a munkavállaló e lehetőségével az adott év vége felé sem él, célszerű, ha a munkáltató rákérdez, mikor kíván alkalmazottja szabadságra menni, mert a munkavállalói kérelem elmaradása önmagában nem mentesít a szabadság esedékesség évében történő kiadásának munkaadói kötelezettsége alól.

   Találjon rá az Ön számára legmegfelelőbb állásra!
   Munkaerőpiac számokban
   Munkanélküliség, foglalkoztatás
   Év Foglalkoztatott Álláskereső Munkanélküliségi
   ráta
   Foglalkoztatotti
   ráta
   Népesség
   1998 3.676.200 fő 310.400 fő 7.8 % 53.6 % 6.854.500 fő
   1999 3.786.300 fő 285.100 fő 7.0 % 55.4 % 6.836.100 fő
   2000 3.832.000 fő 263.200 fő 6.4 % 56.0 % 6.840.700 fő
   2001 3.849.800 fő 233.900 fő 5.7 % 56.2 % 6.851.400 fő
   2002 3.850.300 fő 238.400 fő 5.8 % 56.2 % 6.849.700 fő
   2003 3.897.200 fő 244.300 fő 5.9 % 57.0 % 6.836.200 fő
   2004 3.874.700 fő 252.400 fő 6.1 % 56.8 % 6.826.300 fő
   2005 3.878.600 fő 303.100 fő 7.2 % 56.9 % 6.814.700 fő
   2006 3.906.000 fő 316.500 fő 7.5 % 57.3 % 6.815.800 fő
   2007 3.897.000 fő 311.700 fő 7.4 % 57.3 % 6.799.700 fő
   2008 3.849.100 fő 328.800 fő 7.9 % 56.7 % 6.794.200 fő
   2009 3.751.300 fő 420.300 fő 10.1 % 55.4 % 6.771.000 fő
   2010 3.750.100 fő 474.500 fő 11.2 % 55.4 % 6.769.300 fő
   2011 3.779.000 fő 467.600 fő 11.0 % 55.8 % 6.770.200 fő
   2012 3.842.800 fő 474.800 fő 11.0 % 57.2 % 6.715.700 fő
   2013 4.015.200 fő 403.000 fő 9.1 % 59.7 % 6.715.700 fő
   2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
   2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
   2014 4.078.000 fő 370.000 fő 8.3 % 60.9 % 6.715.700 fő
   2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.2 % 6.715.700 fő
   2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.5 % 6.715.700 fő
   2014 4.122.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.7 % 6.715.700 fő
   2014 4.127.000 fő 354.000 fő 7.9 % 61.8 % 6.715.700 fő
   2014 4.158.000 fő 341.000 fő 7.6 % 62.4 % 6.715.700 fő
   2014 4.182.000 fő 333.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
   2014 4.184.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.9 % 6.715.700 fő
   2014 4.155.000 fő 321.000 fő 7.2 % 62.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.142.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.6 % 6.715.700 fő
   2015 4.127.000 fő 330.000 fő 7.4 % 62.5 % 6.715.700 fő
   2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 61.5 % 6.715.700 fő
   2015 4.117.000 fő 347.000 fő 7.8 % 62.4 % 6.715.700 fő
   2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 62.4 % 6.715.700 fő
   2015 4.141.000 fő 338.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.165.000 fő 320.000 fő 7.1 % 63.2 % 6.715.700 fő
   2015 4.201.000 fő 310.000 fő 6.9 % 63.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.224.000 fő 306.000 fő 6.8 % 64.1 % 6.715.700 fő
   2015 4.251.000 fő 304.000 fő 6.7 % 64.5 % 6.715.700 fő
   2015 4.265.000 fő 293.000 fő 6.4 % 64.8 % 6.715.700 fő
   2015 4.266.000 fő 290.000 fő 6.4 % 64.9 % 6.715.700 fő
   Egymillió munkahely
   Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő

   Cél
   - Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
   - Havi új álláshelyek száma 8 333fő
   - Napi új álláshelyek száma 273fő

   Eltelt hónapok száma 136 hónap
   Eltelt napok száma 4069 nap

   Aktuális
   - Álláshelyek 4 124 000 fő
   - Havi új álláshelyek 2 705 fő
   - Napi új álláshelyek 90 fő

   Új munkahelyek száma 368 000 fő
   Cél - Időarányos új munkahelyek száma 1 113 879 fő

   Célállapot -745 879 fő
   Minimálbér változás
   Év Minimálbér Bérminimum
   2000 25.500 Ft. 0 Ft.
   2001 40.000 Ft. 0 Ft.
   2002 50.000 Ft. 0 Ft.
   2003 50.000 Ft. 0 Ft.
   2004 53.000 Ft. 0 Ft.
   2005 57.000 Ft. 0 Ft.
   2006 62.500 Ft. 68.800 Ft.
   2007 65.500 Ft. 75.400 Ft.
   2008 69.000 Ft. 86.300 Ft.
   2009 71.500 Ft. 87.000 Ft.
   2010 73.500 Ft. 89.500 Ft.
   2011 78.000 Ft. 94.000 Ft.
   2012 93.000 Ft. 108.000 Ft.
   2013 98.000 Ft. 114.000 Ft.
   2014 101.500 Ft. 118.000 Ft.
   2015 105.000 Ft. 122.000 Ft.
   2016 111.000 Ft. 129.000 Ft.
   2017 127.500 Ft. 161.000 Ft.
   2018 138.000 Ft. 180.500 Ft.
   Kiemelt Partnereink
   Produkteam Kft.Auchan Magyarország KftFlat Pack KftGamma Zrt.Extreme Digital Zrt.WENFIS Mérnök Iroda Kft.Pmop Kft.Dologidő KftNETCLASS Kft.Securitas Kft.
   Cégadatok

   M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda
   Székhely:
   2600 Vác, Pálffy utca 39.
   Iroda:
   2600 Vác, Szivárvány utca 56.
   Cgsz.: 13-09-090860 (PM. C.B.)
   Adószám: 12821909-2-13

   Elérhetőségek

   Telefon: +36 (30) 760-3925
   E-mail: munkaugyes@mtmail.hu

   Telefonhívásokat minden munkanapon 8-16 között várjuk.

   2013 Minden jog fenntartva.
   PageRank ikon ingyen